Category Archives: Dmytro Zahuł

Dmytro Zahuł – [Jo ńy znům ńydole…]

Jo ńy znům ńydole, ńy dlo mje frasůnki,
Jo żech śe z ućechům skamraćył,
Toż lotům a śpjywům jak w lufće szkowrůnki,
A downo’ch utropy swe straćył.

Ńych kriple ślimtajům, ńymocne, rzadźole,
Te, co ńy radujům śe śwjatym.
Ńych ślimto uożyrok przi źimnyj gorzole,
Ńych ślimto starziczek puklaty.

Po ekach śe starać – ńy nasza robota,
Nům, modym, los lacho śe z raju!
Bydymy wandrować, w głos śpjywać a lotać
Choby ptok wjosynny przi maju.

Jo śwjynte uczuće wleja w śerce mode,
Za prowda do boju stanymy,
Ńych za mnům poleći, fto pragńe swobody,
Sława – mjeć za śostra bydymy!

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Dmytro Zahuł

Dmytro Zahuł – [Spytołch, eliś rada mjała…]

Spytoł’ch, eliś rada mjała
Kogoś, eli znosz już przůńy?
Na trefy, godki czakała,
Spać ńy poradźyła pů ńich?

Pazurym na pjosku złotym
Szkryflosz: przaja. Nale możno
Bałwůn zmyje chwila po tym
Pjyrszo ta ọdpowjydź snożno.

A jo przaja roz ńy pjyrszy,
Dyć to wszyjsko – przepůmńane.
W swoji śerce wpisza wjyrszym
Buchsztaby twojigo mjana.

Dodaj komentarz

Filed under Dmytro Zahuł